IT Open Learning Center

mandag, oktober 30, 2006

Kursus for kommende instruktører i Odense den 31. oktober 2006

Der er kursus i Odense for de kommende instruktør. Sted Tietgen Skolen, den 31. oktober 2006, kl. 09.00 -15.00.

Opfølgende konflikthåndteringsmøde den 2. november 2006, kl. 11.00-13.00

Der er aftalt et opfølgende konflikthåndteringsmøde i Millenium. Dagsorden for mødet er individuelle mål, fællesmål, ambitionsniv., m.m.
Deltagere: Murat, John, Ahmed og Sudaane Ratchke.
Sted/tid: Millenium, den 2. november 2006, kl. 11.00-13.00.

lørdag, oktober 28, 2006

Virksomhedsbesøg hos Grundfoss, fredag den 3. november 2006

Der er planlagt virksomhedsbesøg hos Grundfoss i Bjerringsbro, hvor deltagere i projektet vil få mulighed for at se virksomheden, danne sig et indtryk af hvilke jobmuligheder der findes samt at stille spørgsmål. Arrangementet er et samarbejde med PSgruppen.
Tid: Fredag den 3. november 2006, afgang kl. 09.00 fra Århus Musikhus. Ankomst kl. 15.00.

Konflikthåndteringsmøde hos PSU-Konsulent mandag den 30. oktober 2006

Der er aftalt et konflikthåndteringsmøde hos PSU-konsulent, Susanne Ratchke, på Værkmestergade 15, 8000 - Århus C.
Tidspunkt: Mandag den 30. oktober 2006, kl. 10.00 - 12.00
Deltagere: Murat, John, Ahmed og Susanne(PSU-konsulent)

onsdag, oktober 25, 2006

Møde med Nemat angående markedsføring

Der er aftalt et møde omkring markedsføring af projekterne IT-OLC og EROB.


Tid: Onsdag d.25 oktober kl. 16.00 - ?

Tilstede:

Nemat, Murat, John

Møde angående øvelse (Susanne Bøgelund)

Der er aftalt et møde i Bentes Café. Mødet handler om, at IT-Open Learning Centers kursister skal ned og øve sig på at installere OS og forbinde netværk nede på Bentes Café.

Tidspunkt: Onsdag d. 25/10
Tilstede: Ahmed og John

tirsdag, oktober 24, 2006

Møde ifbm. indberetning til EVU tirsdag den 24/10

Der er aftalt et indberetningsmøde(opsamling på økonomi 2006/2007 og dokumentation for deltagere) og møde om startdato for nyt hold.
Tilstede: Murat og John.
Tidspunkt: Tirsdag den 24. oktober 2006, kl. 20.00 - 24.00

Ekstra personalemøde den 23. oktober 2006

Der er aftalt ekstra personalemøde ifbm. indberetning til EVU.
Tid: Mandag den 23. oktober kl. 20.00-22.00
Tilstede: Murat, Ahmed og John

tirsdag, oktober 17, 2006

IT-Temadag på Gellerup Bibliotek


IT-temadag på Gellerup Bibliotek, torsdag den 16. november 2006, kl. 10.00-18.00
Hovedtemaet er it og uddannelse. Arrangementet foregår på Gellerup Bibliotek, som denne dag vil være omdannet til et uddannelses- og informationsmekka.
Målgruppen vil være skolesøgende unge, bl.a. folkeskolens ældste klasser og elever på gymnasieuddannelserne.

It-guideforeningen er arrangør af temadagen i samarbejde med urbanprojektet ”IT for folket”, foreningen Millenium Kursuscenter samt Gellerup Bibliotek.

Deltagere: Ahmed, Per, Murat og Hujale

Ekstra Personalemøde den 20/10.2006, kl. 10.00 -12.00

Der er aftalt et ekstra personalemøde i projektet, som handler om deadline ifbm. ændringer af budget 2007 og en anderledes disponering af midlerne for indeværende år (2006).
Sted: Millenium, starttidspunkt: 10.00 - 12.00
Deltager: Murat, Ahmed og John

Markedsføringsaktiviteter i Globus1

I forbindelse med efterårsferie-aktiviteter i Globus1, vil der blive sat en stand op til at markedsføre og rekruttere nye unge deltagere til projektet.
Tid: Tirsdag d. 17/10 og torsdag 19/10 kl. 20.00 - 23.00
Deltagere: Tirsdag Murat, torsdag Murat og John.

tirsdag, oktober 10, 2006

Coaching-seminar for projektholdere, den 9. november 2006

Der arrangeres coaching-seminar for alle projektholdere v. Socialfondens Integrationsindsats. Coachingseminaret vil give dig som projektholder inspiration og effektive virkemidler til at understøtte dit arbejde med at nå de opstillede milepæle i overensstemmelse med projektplanen.

Seminaret foregår d. 9. november 2006 kl. 9.00 – 16.30 hos VirksomhedsStart & Vækst, Haslegaardsvænget 18-20, 8210 Århus V.

Personalemøde torsdag den 26. oktober 2006

Der er aftalt nyt personalemøde i projektet.
Sted: Millenium, starttidspunkt: 16.00 - 19.00
Deltager: Murat, Ahmed og John

Personalemøde den 16. oktober 2006

Der er aftalt et opfølgende personalemøde i projektet, hvor man følger op på emner arbejdsdeling og samarbejde.
Sted: Millenium, starttidspunkt: 16.00 - 19.00
Deltager: Murat, Ahmed og John

Personalemøde mandag den 9. oktober 2006

Der er aftalt personalemøde i projektet,hvor emner som arbejdsdelings og samarbejde indbyrdes melles projektholder og projektkonsulenter skal drøftes.
Sted: Millenium, starttidspunkt: 14.30 -17.30.
Deltager: Murat, Ahmed og John

søndag, oktober 08, 2006

Det første følgruppemøde i Globus1, den 5. oktober 2006

Det første følgegruppemøde i projektet afholdes den 5. oktober 2006, kl. 15.00 - 16.30 i Globus 1.
Dagsorden for mødet vil være flg:

1) Orientering om projektet, herunder status på projektet

2) Praktikpladser! Gode ideer til mulige (IT)-virksomheder på en uges varighed i efteråret 2006

3) Forankringsprocessen, herunder gode ideer fra følgegruppen til forankringsprocessen

4) Gensidig ide – udveksling

5) Fastlæggelse af næste følgegruppemøde

6) Evt.

Møde med PSU-konsulent den 27. Sept. 2006

Der er aftalt møde med PSU-konsulent den 27. september 2006, kl. 10.00-12.00 i Millenium.
Deltagere: Murat, John, Ahmed og Susanne.

Jobcafe i Rådhus hallen den 4. oktober 2006

Der er aftalt at møde op til "Jobcafeen" som arrangeres af Århus Kommune i samarbejde med sprogcenteret. Vi laver en stand og forsøger at rekruttere nye kursister til hold i november 2006. Arrangementet starter kl. 09.00 og slutter 14.00.
Deltagere: Murat.

Møde med PSU-konsulent den 19. Okt. 2006

Der er aftalt møde med PSU-konsulent den 19. oktober 2006, kl. 10.00 hos Millenium.
Deltagere: Murat, Ahmed, John og Susanne.