IT Open Learning Center

lørdag, maj 12, 2007

Nyt uddannelsesbesøg, torsdag den 10.maj 2007.

Endnu et arrangement er i udsigt. Torsdag den 10. maj 2007, kl. 16.00, vil vi besøge Århus Erhvervsakademiet - Sønderhøj 30, 8260 Viby J.Dernæst skal vi kl. 17.15, besøge Århus Teknisk Skole - Øster Parkvej 2-10,8270 - Højbjerg
Der vil være fælles buskørsel fra Gellerup Bibliotek, onsdag den 10/5, afgang kl. 15.40.

søndag, april 22, 2007

PSU-møde den 24. april 2007, kl.13.00

Der er aftalt et PSU-møde den 24. april 2007, kl. 13.00 - 15.00 hos Millenium.
Deltagere: Susanne og Murat.

Uddannelse & virksomhedsbesøg den 18. april 2007

Endnu et arrangement er i udsigt.
Onsdag den 18. april 2007, kl. 16.00, vil vi besøge Århus Universitet, Datalogisk Institut - IT-byen (Katrinebjerg), lokale: ADA-018.
Dernæst skal vi kl. 17.15 besøge virksomheden UNI-C på Olof Palmes Allé 38, 8200 Århus N. P
Der vil være fælles buskørsel fra Gellerup Bibliotek, onsdag den 18/4, kl. 15.45.
NB: Undervisningen om onsdagen udgår for alle hold i henholdsvis Gellerup & Hasle.

tirsdag, marts 27, 2007

Personalemøde torsdag den 27. martsnovember 2007

Der er aftalt personalemøde onsdag den 27/3-2007, kl. 16.00 - 18.00 i Millenium. Formålet er at følge op på de tidligere aftaler.

Deltagere: Murat, Per, Khalid og Ahmed.

lørdag, marts 24, 2007

Møde med samarbejdsprojekt den 15. marts 2007, kl. 17.00 - 19.00

Der er aftalt et møde omkring et mulig samarbejdsprojekt i Århus Vest. Projektet ledes under det tidligere Vestbysamling, Urbanprogrammet.
Sted: Idrætssamvirket Århus Atletion.
Deltagere: Sonja Mikkelsen, Kai Mosbæk, Per Nissen, Henning Holmen Møller og Henrik Stampe.

Personalemøde den 22. marts 2007, kl. 16.00 - 18.00

Der er aftalt personlaemøde den 22. marts 2007, kl. 16.00 - 18.00 i Millenium.
Emne: Status på holdene, oversigt over de fremtidige aktiviteter, budget, administration og plan over de næste p-møder.
Deltagere: Murat, Per, Ahmed og Khalid.

PSU-møde med Susanne den 21. marts 2007

Der er aftalt et PSU-møde i projektet - IT Open Learning Center den 21. marts 2007, kl. 11.00 -12.00.
Deltagere: Murat og Susanne.

fredag, februar 16, 2007

Besøge samarbejdspartner, EROB med kursister

Der er aftalt en udflugt til samarbejdsprojekt - EROB, torsdag den 11. januar 2007, kl 18.00 - 20.00.
Deltagere: Alle kursister og Murat

Møde med praktikvirksomhed UNI-C

Der er aftalt et møde med UNI-C den 11. januar 2007, kl. 10.00 -12.00 angående praktikpladser i foråret 2007. Sted: UNI-C.
Deltagere: Murat og Kurt Bøge.

PSU-møde den 10. januar 2007

Der er aftalt et PSU-møde den 10. januar 2007, kl. 13.00 - 15.00 hos Millenium.
Deltagere: Susanne og Murat.

Møde med samarbejdspartner, IT-guideforeningen

Det er aftalt et møde med vores samarbejdspartner, IT-guiderforeningen på Gellerup Bibliotek den 8. januar 2007, kl. 13.30-15.00.
Deltager: Murat

Officiel lancering af projektets hjemmeside

Det er endelig lykkedes projektet at få lavet en hjemmeside som kan tjene flere formål. Bl.a være et udstillingsvindue udadtil og samtidig præsentere projektet baggrund og formål for interesserede eller kommenede deltagere. Derudover vil det blive benyttet af underviserne samt kursisterne som et tredjemødested.

Adressen er: www.itopenlearningcenter.dk

mandag, januar 01, 2007

Sidste undervisningsdag for Per's hold er mandag den 18. december 2006

Sidste undervisningsdag for Per's hold er mandag den 18. december 2006 og starter igen lørdag den 6. januar 2007.

Sidste undervisningsdag for Ahmeds hold er onsdag den 27. december 2006

Sidste undervisningsdag i 2006 for Ahmeds hold er onsdag den 27/12-2006. Undervisningen starter igen i uge 2 (2007).

lørdag, december 23, 2006

Seminar for projektkonsulenter og projektholder torsdag den 21/12-2006

Der er aftalt et seminar for de ansatte i projektkonsulenter torsdag den 21. december 2006, kl. 18.00 - 22.30. Seminaret indeholder to dele. Den 1. del handler om at planlægge en mini - konference i foråret 2007, hvor vi kan fortælle omverdenen om vores hidtige erfaringer. Den 2. del af seinaret handler om projektets foreløbige resultater, projektplan, projetktest succeskriterier, hvordan vi når de opstillede mål samt evaluering af undervisningen og forslag til forbedringer.

Møde med Energi Midt og SBK ang. samarbejde den 12. december 2006

Konsulentvirksomheden SBK Scandinavia A/S har inviteret til et informationsmøde i samarbejde med AF i Århus Amt og bredbåndsselskaberne. SBK Scandinavia A/S har en stor viden om behov for og opkvalificering af arbejdskraft indenfor bredbåndsbranchen.

Mødet finder sted tirsdag den 19/12, kl. 13.00 -15.00 hos Energi Midt's lokaler på Helsingforsgade 10 -Århus N.
På informationsmødet vil man kunne høre mere om de konkrete jobåbninger og
mulighed for opkvalificering til job indenfor "fiberbredbånd" området.
Deltagere: Murat.

tirsdag, december 12, 2006

Personalemøde onsdag den 13. december 2006

Personalemøde onsdag den 13. december 2006
Der er aftalt personalemøde onsdag den 13/12-2006, kl. 16.00 - 18.00 i Millenium. Formålet er at følge op på de tidligere aftaler fra sidste P-møder.
Deltagere: Murat, Per og Ahmed.

Instruktøruddannelse i Odense den 14/12-2006

Instruktøruddannelse i Odense den 14/12-2006
Der afholdes instruktøruddannelse i Odense tirsdag den 14. december 2006, kl. 09.00 - 15.00. Deltagere: Murat, John, Rasol, Ahmed, Hujale, Abdifitah, Khaled.

torsdag, december 07, 2006

PSU-møde den 21/12-2006 på Værkmestergade

Der er aftalt PSU-møde den 21. december 2006, kl. 10.00 på Værkmestergasde.
Deltagere: Murat og Susanne.

Det er det sidste PSU i 2006.

Personalemøde torsdag den 6. december 2006

Der er aftalt personalemøde onsdag den 6/12-2006, kl. 16.00 - 18.00 i Millenium. Formålet er at følge op på de tidligere aftaler fra sidste P-møder. Status på markedsføring, budgetoverskridelse, seminar, workshop. Endelig skal snakkes om sidste undervisningsdag i 2006, hvornår undervisningen påbegyndes i det nye år og hvornår de forskellige hold afholder final eksamen.

Deltagere: Murat, Per og Ahmed.

onsdag, december 06, 2006

Besøg EROB-projekt mhp. orientering om opkvalificerings/fritidstilbud

Der er planlagt et besøg hos EROB-projekt mhp. orientering om andre opkvalificerings/fritidstilbud. Deltagere: Alle hold i projektet samt undervisere.
Tid og sted: Torsdag den 11. januar 2007.

tirsdag, november 28, 2006

Personalemøde onsdag den 29. november 2006

Der er aftalt personalemøde onsdag den 29/11-2006, kl. 16.00 - 18.00 i Millenium. Formålet er at følge op på de tidligere aftaler samt at få lagt en plan i forhold til rekruttering og markedsføring i forhold til nye hold i 2007. Endelig skal der snakkes om budgettet for 2006 pga. et større underskud på lønmidler. Deltagere: Murat, Per og Ahmed.

Møde med samarbejdspartner -College Århus den 6/12-2006

Der er aftalt et indledende samarbejdsmøde med Lone, projektleder hos College Århus den6/12-2006, kl. 10.00 - 12.00. Deltagere: Murat.

Instruktøruddannelse i Odense den 28/11-2006

Der afholdes instruktøruddannelse i Odense tirsdag den 28. november 2006, kl. 09.00 - 15.00. Deltagere: Murat, John, Rasol, Ahmed, Hujale, Abdifitah, Khaled.

PSU-møde den 27/11-2006 i Millenium

Der er aftalt et PSU-møde med Susanne Ratche (PSU-konsulent) den 27. november 2006, kl. 12.00 - 14.00 i Millenium. Deltagere: Murat.

tirsdag, november 21, 2006

Personalemøde onsdag den 22. november 2006

Der er aftalt personalemøde onsdag den 22/11-2006, kl. 16.00 - 17.00 i Millenium.
Formålet er at få status på de igangværende hold samt snakke om rekruttering og markedsføring i forhold til nye hold i 2007.
Deltagere: Murat, Per og Ahmed.

søndag, november 19, 2006

Møde med John Hermansen, direktør for SBK Scandinavia, 22/11-2006

I forlængelse af mødet med John Hermansen, direktør for SBK Scandinavia, d. 15. september 2006, holdes der et opfølgende møde onsdag d. 22. november 2006 kl. 9.00-11.30 i Urbanprogrammets sekretariat på Jernaldervej.
Deltagere: Murat og Ahmed

Workshop for kursister i Bentes Cafe den 20. november 2006

Der er aftalt en fæles workshop for alle deltagere på hold 1, 2 og 3 (IT-Essentials I ) i Bentes Cafe, mandag den 20. november 2006, kl. 16.00 - 20.00. Workshoppen tager udgangspunkt i en realistisk problemstilling som kursisterne skal forsøge at løse med det de har lær indtil videre.
Deltagere:Ahmed, Per og Murat

fredag, november 10, 2006

EVU-Konference i København torsdag den 23. november 2006

Socialfondens integrationsindsats invitere til konference i København.
Konferencen skal fordre erfaringsudveksling mellem projekter og vidensdeling fra projekterne til resten af ovennævnte interessenter.
Tid/Sted: Torsdag den 23. november 2006, kl. 09.00 -17.00
Deltagere: Murat og Ahmed.

Nyt holdopstart den 6. november 2006

Der er startet et nyt hold i IT-Essentials. Holdet forventes at være færdig ultimo marts 2007. Den primære instruktør er Per Odderskov. Undervisningen finder sted i Millenium om mandagen kl. 17-20 og lørdag kl. 15-18.

søndag, november 05, 2006

Instruktøruddannelse i Odense tirsdag den 7. Nov. 2006

Der afholdes instruktøruddannelse i Odense tirsdag den 9. november 2006, kl. 09.00 - 15.00.
Deltagere: Murat, John, Rasol, Ahmed, Hujale, Abdifitah, Khaled.

mandag, oktober 30, 2006

Kursus for kommende instruktører i Odense den 31. oktober 2006

Der er kursus i Odense for de kommende instruktør. Sted Tietgen Skolen, den 31. oktober 2006, kl. 09.00 -15.00.

Opfølgende konflikthåndteringsmøde den 2. november 2006, kl. 11.00-13.00

Der er aftalt et opfølgende konflikthåndteringsmøde i Millenium. Dagsorden for mødet er individuelle mål, fællesmål, ambitionsniv., m.m.
Deltagere: Murat, John, Ahmed og Sudaane Ratchke.
Sted/tid: Millenium, den 2. november 2006, kl. 11.00-13.00.

lørdag, oktober 28, 2006

Virksomhedsbesøg hos Grundfoss, fredag den 3. november 2006

Der er planlagt virksomhedsbesøg hos Grundfoss i Bjerringsbro, hvor deltagere i projektet vil få mulighed for at se virksomheden, danne sig et indtryk af hvilke jobmuligheder der findes samt at stille spørgsmål. Arrangementet er et samarbejde med PSgruppen.
Tid: Fredag den 3. november 2006, afgang kl. 09.00 fra Århus Musikhus. Ankomst kl. 15.00.

Konflikthåndteringsmøde hos PSU-Konsulent mandag den 30. oktober 2006

Der er aftalt et konflikthåndteringsmøde hos PSU-konsulent, Susanne Ratchke, på Værkmestergade 15, 8000 - Århus C.
Tidspunkt: Mandag den 30. oktober 2006, kl. 10.00 - 12.00
Deltagere: Murat, John, Ahmed og Susanne(PSU-konsulent)

onsdag, oktober 25, 2006

Møde med Nemat angående markedsføring

Der er aftalt et møde omkring markedsføring af projekterne IT-OLC og EROB.


Tid: Onsdag d.25 oktober kl. 16.00 - ?

Tilstede:

Nemat, Murat, John

Møde angående øvelse (Susanne Bøgelund)

Der er aftalt et møde i Bentes Café. Mødet handler om, at IT-Open Learning Centers kursister skal ned og øve sig på at installere OS og forbinde netværk nede på Bentes Café.

Tidspunkt: Onsdag d. 25/10
Tilstede: Ahmed og John

tirsdag, oktober 24, 2006

Møde ifbm. indberetning til EVU tirsdag den 24/10

Der er aftalt et indberetningsmøde(opsamling på økonomi 2006/2007 og dokumentation for deltagere) og møde om startdato for nyt hold.
Tilstede: Murat og John.
Tidspunkt: Tirsdag den 24. oktober 2006, kl. 20.00 - 24.00

Ekstra personalemøde den 23. oktober 2006

Der er aftalt ekstra personalemøde ifbm. indberetning til EVU.
Tid: Mandag den 23. oktober kl. 20.00-22.00
Tilstede: Murat, Ahmed og John

tirsdag, oktober 17, 2006

IT-Temadag på Gellerup Bibliotek


IT-temadag på Gellerup Bibliotek, torsdag den 16. november 2006, kl. 10.00-18.00
Hovedtemaet er it og uddannelse. Arrangementet foregår på Gellerup Bibliotek, som denne dag vil være omdannet til et uddannelses- og informationsmekka.
Målgruppen vil være skolesøgende unge, bl.a. folkeskolens ældste klasser og elever på gymnasieuddannelserne.

It-guideforeningen er arrangør af temadagen i samarbejde med urbanprojektet ”IT for folket”, foreningen Millenium Kursuscenter samt Gellerup Bibliotek.

Deltagere: Ahmed, Per, Murat og Hujale

Ekstra Personalemøde den 20/10.2006, kl. 10.00 -12.00

Der er aftalt et ekstra personalemøde i projektet, som handler om deadline ifbm. ændringer af budget 2007 og en anderledes disponering af midlerne for indeværende år (2006).
Sted: Millenium, starttidspunkt: 10.00 - 12.00
Deltager: Murat, Ahmed og John

Markedsføringsaktiviteter i Globus1

I forbindelse med efterårsferie-aktiviteter i Globus1, vil der blive sat en stand op til at markedsføre og rekruttere nye unge deltagere til projektet.
Tid: Tirsdag d. 17/10 og torsdag 19/10 kl. 20.00 - 23.00
Deltagere: Tirsdag Murat, torsdag Murat og John.

tirsdag, oktober 10, 2006

Coaching-seminar for projektholdere, den 9. november 2006

Der arrangeres coaching-seminar for alle projektholdere v. Socialfondens Integrationsindsats. Coachingseminaret vil give dig som projektholder inspiration og effektive virkemidler til at understøtte dit arbejde med at nå de opstillede milepæle i overensstemmelse med projektplanen.

Seminaret foregår d. 9. november 2006 kl. 9.00 – 16.30 hos VirksomhedsStart & Vækst, Haslegaardsvænget 18-20, 8210 Århus V.

Personalemøde torsdag den 26. oktober 2006

Der er aftalt nyt personalemøde i projektet.
Sted: Millenium, starttidspunkt: 16.00 - 19.00
Deltager: Murat, Ahmed og John

Personalemøde den 16. oktober 2006

Der er aftalt et opfølgende personalemøde i projektet, hvor man følger op på emner arbejdsdeling og samarbejde.
Sted: Millenium, starttidspunkt: 16.00 - 19.00
Deltager: Murat, Ahmed og John

Personalemøde mandag den 9. oktober 2006

Der er aftalt personalemøde i projektet,hvor emner som arbejdsdelings og samarbejde indbyrdes melles projektholder og projektkonsulenter skal drøftes.
Sted: Millenium, starttidspunkt: 14.30 -17.30.
Deltager: Murat, Ahmed og John

søndag, oktober 08, 2006

Det første følgruppemøde i Globus1, den 5. oktober 2006

Det første følgegruppemøde i projektet afholdes den 5. oktober 2006, kl. 15.00 - 16.30 i Globus 1.
Dagsorden for mødet vil være flg:

1) Orientering om projektet, herunder status på projektet

2) Praktikpladser! Gode ideer til mulige (IT)-virksomheder på en uges varighed i efteråret 2006

3) Forankringsprocessen, herunder gode ideer fra følgegruppen til forankringsprocessen

4) Gensidig ide – udveksling

5) Fastlæggelse af næste følgegruppemøde

6) Evt.

Møde med PSU-konsulent den 27. Sept. 2006

Der er aftalt møde med PSU-konsulent den 27. september 2006, kl. 10.00-12.00 i Millenium.
Deltagere: Murat, John, Ahmed og Susanne.

Jobcafe i Rådhus hallen den 4. oktober 2006

Der er aftalt at møde op til "Jobcafeen" som arrangeres af Århus Kommune i samarbejde med sprogcenteret. Vi laver en stand og forsøger at rekruttere nye kursister til hold i november 2006. Arrangementet starter kl. 09.00 og slutter 14.00.
Deltagere: Murat.

Møde med PSU-konsulent den 19. Okt. 2006

Der er aftalt møde med PSU-konsulent den 19. oktober 2006, kl. 10.00 hos Millenium.
Deltagere: Murat, Ahmed, John og Susanne.

mandag, august 07, 2006

Møde med Globus1

Fredag den 11. august har vi et møde med Globus1. Mødet vil blive holdt i et mødelokale i Globus 1 og dreje sig om at vi skal benytte Globus1 til en del af den kommende undervisning.

Tilstede: Den nye leder af Globus 1 ?, Murat, John

Møde med Robotværkstedet

Mandag den 7. august hos Start og Vækst mødes vi med Robotværkstedet for at diskutere samarbejde.

Tilstede: Mogens Thomsen, Nemat, Murat,John

fredag, juli 14, 2006

Evalueringsmøde ifb. med EVU-projekt

Der er aftalt et evalueringsmøde ifb. med EVU-projektet. Der vil være evaluator samt en person fra EVU. Tidspunkt. den 8. august 2006, kl. 13.00 i Millenium.
Deltagere: Murat, John, Evaluator samt en person fra EVU.

Møde med projektadministrator, Dora Morrell (EVU)

Der er aftalt et møde med projektadministrator, Dora Morrell (EVU) den 3. august 2006, kl. 14.00 i Millenium.
Deltagere: John, Murat, Dora og Susanne(PGU-konsulent)

Møde med PGU-konsulent, Susanne

Der er aftalt et statusmøde med Susanne Ratche (PSU-konsulent) den 27. juli 2006, kl. 11.00 i Millenium.
Deltagere: Murat, John og Susanne.

mandag, juli 03, 2006

En aftale i Vibycentret

Fredag den 28. juli er vi i Vibycentret i krogen mellem caféen og trappen fra kl. 15 - kl. 17. Der er mulighed for at vi kan ringe 31 juli og forsøge at få en dag mere.

Tilstede: Murat og John

torsdag, juni 29, 2006

Aftaler i City Vest

Den 18. juli kl. 12-15 og den 19. juli kl. 15-18 kan vi være foran Sparbank Vest i City Vest.

Tilstede: Murat, John, Ahmed

Parkeringspladsen ved Kvickly

Der er infomøde på parkeringspladssen ved Kvickly lørdag 1. juli ca. kl. 12.00. Vi står der bare og forsøger at finde interesserede.

Tilstede: Ahmed og John

tirsdag, juni 27, 2006

Aftale i Bazar Vest

Ahmed og John skal ned i Shaqo i Bazar Vest og finde kursister den 7. juli kl. 15.00. Vi skal lige skrive en mail til Mulki i Shaqo. Aftalen er flyttet til den 14 samme tid.

Tilstede: John

Infomøde i Trige

Omend aftalen er lidt usikker, satser vi på at holde infomøde i Trige Pc-klub tirsdag d. 18 juli om aftenen.

Der vil blive sat sedler op i 50+ opgange i Trige.

Tilstede : Murat, Ahmed ?, John

Infomøde i Klubben (Bispehaven)

Informationsmøde i Klubben, Bispehavevej 29, mandag d. 24 juli kl. 19.00 - ?

Der er aftalt møde i klubben nede i Bispehaven, og vi skal have markedsført det, vi lægger materiale i Klubben og evt. hænger vi sedler op i opgangene.

Tilstede: Murat, Ahmed, John

mandag, juni 12, 2006

Artikel i Urbanavisen

Der er en artikel i gratisavisen Urban om IT-Open Learning Center. Det er muligvis onsdag den 14. juni, den kommer i.

Interviewet person: Murat

Vi står i Storcenter Nord

Vi står i Storcenter Nord den 20. juli, før infomødet kl. 18.00 i Millenium

Tilstede: John, ?

torsdag, juni 08, 2006

Endnu et infomøde i Millenium

Der er infomøde i Millenium den 20. juli kl 18.00 - 20.00

Tilstede: Murat, Ahmed og John

Infomøde i Millenium

Der er infomøde i Millenium den 28. juni kl. 18.00 - 20.00

Tilstede: John og ???

Møde i Globus1

Vi har fået det store mødelokale kl. 17.00 - 19.00 tirsdag den 27. juni

Tilstede : John og ??

lørdag, juni 03, 2006

Uddannelse på Tietgen skole

Vi har aftalt første korsusdag på tietgen 6. juni 2006 fra kl. 09-15.
Til stedet: Murat, Ahmed og John

fredag, juni 02, 2006

Møde med Vejledningscenter i Brabrand

Der er aftalt et møde med Ahmed El-Ahmed fra vejledningcenter i Brabrand den 12. juni 2006, kl. 12.00 med henblik på samarbejde om rekruttering af unge samt rådgivning og vejledning af de unge som deltager i IT Open Learning Center.
Deltagere: Ahmed Jibril, Murat Kilic

tirsdag, maj 30, 2006

Vietnamesisk kulturdag

Lørdag den 10. juni kl 13- ? på Tilst Skole

NB! Vi har mikrofonen i 5 minutter fra ca kl. 13.50.

Tilstede : John, Murat

Ring til Kompetencehuset i Århus(Åbyhøj)

Tag kontakt til den tidl. Daghøjskole/Kompetencehuset mhb. sparring i forhold til IT-undervisning.
Kontaktperson: Ulla Rasmussen, Viceforstander
Kontaktperson: Ann-Mari Løberg, It-netværk

Møde med EVU i KBH.

Der er aftalt et møde med EVU i København - Valby. Mødet drejer sig primært om økonomi og administrative procedure. Tidspunkt. kl. 14.30-16.00
Tilstede: Murat og John

Informationsmøde på Hovedbiblioteket

Vi står på hovedbiblioteket kl 13.00- ?? Mandag den 10. juli

Tilstede: John, Ahmed

Informationsmøde på Viby Bibliotek

Der er aftalt informationsmøde den 21. juni 2006, kl. 13.00 - 18.00
Tilstede: John

Informationsmøde på Trige Bibliotek

Der er aftalt informationsmøde den 20. juni 2006, kl. 15.00 - 19.00
Tilstede: John

Informationsmøde på Hasle Bibliotek

Der er aftalt informationsmøde den 19. juni 2006, kl. 14.00 - 18.00.
Tilstede: John og Ahmed

Informationsmøde på Gellerup Bibliotek

Den 15. juni er der aftalt et informationsmøde på Gellerup Bibliotek i tidsrummet 13.00-17.00.
Tilstedeværende John og Ahmed

torsdag, maj 25, 2006

Møde hos Mogen Thomsen (PGU)

Der var aftalt møde med Mogens Thomsen onsdag den 24. maj 2006, kl. 09.30-11.00
Fremlæggelse af revideret projektplan. Tilføjelse af ekstra bevilling

søndag, april 23, 2006

Møde med PGU-Konsulent, Mogens Thomsen

Møde med PGU-Konsulenten, Mogens Thomsen den 24. april 2006, kl. 11.00-12.00.
Sted: Start & Vækst.
Deltagere: Murat, Ahmed, John og Mogens