IT Open Learning Center

søndag, oktober 08, 2006

Det første følgruppemøde i Globus1, den 5. oktober 2006

Det første følgegruppemøde i projektet afholdes den 5. oktober 2006, kl. 15.00 - 16.30 i Globus 1.
Dagsorden for mødet vil være flg:

1) Orientering om projektet, herunder status på projektet

2) Praktikpladser! Gode ideer til mulige (IT)-virksomheder på en uges varighed i efteråret 2006

3) Forankringsprocessen, herunder gode ideer fra følgegruppen til forankringsprocessen

4) Gensidig ide – udveksling

5) Fastlæggelse af næste følgegruppemøde

6) Evt.