IT Open Learning Center

tirsdag, maj 30, 2006

Ring til Kompetencehuset i Århus(Åbyhøj)

Tag kontakt til den tidl. Daghøjskole/Kompetencehuset mhb. sparring i forhold til IT-undervisning.
Kontaktperson: Ulla Rasmussen, Viceforstander
Kontaktperson: Ann-Mari Løberg, It-netværk