IT Open Learning Center

fredag, februar 16, 2007

Officiel lancering af projektets hjemmeside

Det er endelig lykkedes projektet at få lavet en hjemmeside som kan tjene flere formål. Bl.a være et udstillingsvindue udadtil og samtidig præsentere projektet baggrund og formål for interesserede eller kommenede deltagere. Derudover vil det blive benyttet af underviserne samt kursisterne som et tredjemødested.

Adressen er: www.itopenlearningcenter.dk