IT Open Learning Center

søndag, november 19, 2006

Møde med John Hermansen, direktør for SBK Scandinavia, 22/11-2006

I forlængelse af mødet med John Hermansen, direktør for SBK Scandinavia, d. 15. september 2006, holdes der et opfølgende møde onsdag d. 22. november 2006 kl. 9.00-11.30 i Urbanprogrammets sekretariat på Jernaldervej.
Deltagere: Murat og Ahmed